Att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom
: ur vårdpersonalens perspektiv

 • Jessica Berg Borglin
 • Nohad Amin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Studier visar att smärta är vanligt förekommande hos äldre personer som bor på särskilt boende. Dock kan det vara svårupptäckt speciellt hos personer med demenssjukdom som har svårt att uttrycka sig genom ord. Demens är ett samlingsnamn på olika symtom som beror på att hjärnans funktion är skadad. Sjukdomen kan ge minnessvårigheter, språkliga svårigheter samt påverkan på beteendet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur vårdpersonalen kan identifiera smärta hos personer med demenssjukdom som har svårt att uttrycka sig genom ord. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt med ett systematiskt arbetssätt. Datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed och PsycINFO samt genom manuella sökningar. Resultat: Resultatet visade att smärta kan identifieras hos personer med demenssjukdom genom bland annat att iaktta ansiktsuttryck, kroppsspråk, lyssna på ljud samt genom beteendeförändringar. Det visade sig att vårdpersonalen hade bristande kunskaper om smärtbedömning. En god relation till personen är en viktig utgångspunkt för att kunna identifiera smärta samt att ha kännedom om personens vanor och beteende. Slutsats: Kunskap, utbildning samt kontinuitet bland vårdpersonalen är viktiga aspekter vid identifiering av smärta. Samarbete mellan yrkesgrupperna underlättar även identifieringen av smärta.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Larsson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • demens
  • smärta
  • vårdpersonal

  Citera det här

  '