Att jämföra och jämföras - En undersökning av hur ett kontrastivt perspektiv utformas och mottages i undervisningen av Svenska som andraspråk

 • Evalotta Enqvist
 • Emma Ferlesjö

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att studera hur ett kontrastivt perspektiv i ämnet Svenska som andraspråk utformas och mottages av lärare respektive elever. Studien är baserad på observationer och intervjuer genomförda på två gymnasieskolor i ett och samma län.

  Fokus har legat på hur kulturella jämförelser görs och på vilket sätt lärare och elever är delaktiga i dessa. Resultaten visar att både lärare och elever är positivt inställda till att jämföra olika kulturer. Det har dock framkommit att förutsättningarna för eleverna att utveckla en interkulturell medvetenhet med hjälp av jämförelser, är olika beroende på vilken lärandemiljö de befinner sig i. De faktorer som främst spelar in är lärarens sätt att ställa frågor och se på sina elever , samt i vilken utsträckning genuin dialog förekommer. Undersökningen har även visat att det inte enbart finns fördelar med ett kontrastivt perspektiv. Samtal kring kultur kan medföra negativa aspekter såsom konflikter i klassrummet. Några av eleverna uttrycker även att de inte vill bli jämförda i allt för stor utsträckning eftersom de vill bli sedda som individer istället för produkter enbart av sin kulturella bakgrund.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '