Att kastas in i kallt vatten och börja simma
: en studie av etableringsformen och dess konsekvenser

 • Aida Ibragic
 • Cristian Pater

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien baseras på tidigare rapporter, litteratur och andra dokument från offentliga myndigheter vilka kompletteras med egen insamlad data. Huvud data grundar sig på intevjuer som genomförts med olika aktörer inom detta område. Syftet med studien är att undersöka hur etableringsreformen fungerar i praktiken och belysa de hinder som finns på vägen in i det svenska samhället. Studien bekräftar tidigare forskningsresultat om etableringsreformen som visar på att reformen inte är individanpassad utan att det finns en stor samordningsproblematik. Vår studie visar att nyanlända möjligheter till egen försörjning och ett arbete är väldigt små. Bristande integration och fördomar hos vissa arbetsgivare påverkar de nyanländas möjligheter till jobb. Valfrihetssystem som ger möjlighet för deltagaren att byta lots när som helst under etableringsperisonen utan att motivera varför, undermineras kvalitetssäkringen och utsätter systemet för risker som t ex bestickning.

  Tilldelningsdatum2014-sep.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Janissa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

  Nyckelord

  • flyktingar
  • etableringsreform
  • integration
  • lotsverksamhet
  • invandring

  Citera det här

  '