Att klara mållinjen
: Vuxna personers upplevelser efter en hjärttransplantation

 • Lena Göransson
 • Mari Sigesgård

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Personer som blir föremål för hjärttransplantation är mycket sjuka och det finns ingen annan behandling att tillgå. När hjärttransplantationen är genomförd krävs livsstilsförändringar och livslång och kontinuerlig behandling av immunosuppressiva läkemedel. En transplantation är en svårbegriplig händelse som väcker mångskiftande känslor. Syfte: Beskriva vuxna personers upplevelser efter en hjärttransplantation. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes. Resultat: I resultatet framkom fyra subkategorier: Känslor om det transplanterade hjärtat och donatorn, det psykiska lidandet, andligt och socialt stöd och framtidstro. Därefter bildades huvudkategorin: Livet som den hjärttransplanterade. Diskussion: Livet efter en hjärttransplantation är en komplicerad situation. Det kan vara en svårighet att anpassa sig till det donerade hjärtat. Det är därför viktigt med en god vårdrelation för att stötta och inge positiva aspekter till upplevd hälsa, detta har diskuterats utifrån Antonovskys teori KASAM. Slutsats: En god kontakt inbjuder till frågor om problem och funderingar kring sin hälsa vilket leder till trygghet och ökad kunskap.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Bjerström (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • upplevelser
  • hjärttransplantation
  • livskvalitet

  Citera det här

  '