"Att komma vidare"- Drivkrafter, hinder och strategier för ett livslångt lärande

 • Andreas Nordin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna C-uppsats syftar till att nå en större förståelse för vilka krafter det är som påverkar individers engagemang i ett livslångt lärande. Både lärandets livsvida och dess livslånga dimension behandlas. Dessa dimensioner är ett försök att inom ramen för ett livslångt lärande beskriva hela det universum inom vilket lärande kan ske. Studien har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer och sex informanter, som alla har anknytning till ämnesområdet pedagogik. Resultatet visar att den starkaste drivkraften utgörs av individernas egen inneboende längtan och vilja till lärande och utveckling. Studien visar också att livslångt lärande i stor utsträckning handlar om ett självstyrt lärande, som individen har eget ansvar för. De få hinder som finns återfinns på en nationell och institutionell nivå utgörs av ekonomiska bidrag och behörighetskriterier.

  Tilldelningsdatum2005-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '