Att lämna det kriminella livet
: en kvalitativ stude av förändringsprocessen till ett liv utan kriminalitet

 • Peter Broch

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie undersöker vilka upplevelser och erfarenheter som påverkat individer när de tagit beslutet att lämna en kriminell livsstil; och vilka faktorer som varit avgörande i förändringsprocessen till ett liv utan kriminalitet. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara frågeställningarna. Fem personer med koppling till organisationen KRIS har intervjuats och resultatet har analyserats utifrån en teoretisk referensram bestående av Laub och Sampsons (2006) definition av begreppet turning points; Paternoster och Bushways (2009) identitetsteori om avhopp från kriminalitet; och Emirbayer och Mishes (1998) teoretiska beskrivning av begreppet human agency. Resultatet visar att alla intervjupersonerna påverkats av crystalization of discontent och drivkraften att undvika the feared possible self (Paternoster & Bushway, 2009) när de beslutat att lämna kriminaliteten. Den egna viljan beskrivs av intervjupersonerna som den mest avgörande faktorn i förändringsprocessen. Andra faktorer som varit betydande är socialt stöd och att hålla fast vid nya rutiner kopplade till livet utan kriminalitet. Slutsatserna i uppsatsen är att det sällan räcker med enskilda faktorer, ofta är det ett samspel mellan flera faktorer som leder till förändring.

  Tilldelningsdatum2020-nov.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJoakim Thelander (Handledare) & Sofia Yakhlef (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

  Nyckelord

  • vändpunkten
  • avhopp från kriminalitet
  • sociala band
  • crystalization of discontent
  • the feared possible self
  • human agency

  Citera det här

  '