"Att lära in ute" En kvalitativ studie om hur lärare i förskolan tar tillvara på matematiktillfällen utomhus

 • Ingela Olsson
 • Pirita Ojaniemi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärarna i förskolan arbetar för att ta tillvara på och synliggöra matematiktillfällena som ges ute. Vi vill också undersöka hur lärarna i matematiktillfällena använder sig av naturen och de material som finns. Studiens syfte är även att undersöka om barnen ser och uppfattar när lärarna använder sig av matematik.

  Vi har använt oss av kvalitativ metod och gjort intervjuer med fem lärare och fem barn på olika förskolor i södra Sverige. Vårt resultat av studien är, utifrån vår tolkning av den litteratur vi tagit upp och de intervjusvar vi analyserat, att lärarna är väl medvetna om hur de kan arbeta för att synliggöra matematiken både inne och ute. Lärarna ser naturen som en stor tillgång i arbetet med matematik och menar att det gäller att ta tillvara på de spontana tillfällena som ges i vardagen. Utifrån vår tolkning av barnintervjuerna är vår uppfattning att barnen inte ser eller förstår när lärarna försöker göra matematiken synlig.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '