Att låta hoppet leva - en litteraturstudie om hur hoppet kan påverkas hos vuxna patienter med cancer

 • Edyta Arnoldsson
 • Maria Ernstsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Att drabbas av cancer kan innebära en chock och många hamnar i en tillfällig kris. Diagnosen kan väcka många känslor som kan vara svåra att hantera. Känslan av hopp kan hos en svårt sjuk människa bli försvagad men genom att ge den näring kan hoppet återvända. Hopp har många olika dimensioner och instrument har utvecklats för att objektivt kunna mäta begreppet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur hoppet kan påverkas hos vuxna patienter med cancer. Metod: En allmän litteraturstudie som utgick från vetenskapliga studier. Resultat: Nio olika kategorier som påverkar hoppet kunde identifieras: Hopp genom andlighet, relationer, tillit, bekräftelse, att vara delaktig, förväntan på att bli frisk, att leva i nuet, att sätta upp mål samt inre resurser. Diskussion: Hoppet påverkas av både inre och yttre faktorer. Sjuksköterskor har en viktig roll i att främja hoppet. Sjuksköterskan kan dock inte påverka hoppet hos en patient som inte är mottaglig för det. Omvårdnaden måste främst baseras på respekt och lyhördhet för patientens önskningar och integritet.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '