Att leva i väntan på döden
: En litteraturbaserad studie

 • Ina Holmström
 • Ida Eriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrunden beskriver att i livets slutskede förändras människors liv, de kan upplevakänslomässiga svängningar. Döende människor behöver god och säker vård som ärorganiserad så att ny kunskap kan tillämpas. Palliativ vård är en viktig del i livets slutskedeoch målet är att lindra människors upplevelser av lidande, kränkningar och bevara människorsintegritet. Sjuksköterskans omvårdnad skall vara inriktad på att öka kunskapen om hur hälsabevaras och återskapas, hur lidande kan lindras och hur sjuksköterskan kan bidra till ettfridfullt liv fram till döden. Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser av attleva i livets slutskede. Metoden var en litteraturbaserad studie av självbiografier medkvalitativ innehållsanalys. I resultatet identifierades ett övergripande tema och sju teman.Det övergripande temat var att leva i väntan på döden. Temana var att pendla mellan hoppoch förtvivlan, att leva i ovisshet, att förlora sin självkänsla, att känna maktlöshet, rädsla införatt lämna närstående, skuldkänslor och rädsla att bli lämnad och att leva i nuet. Slutsatsen äratt människans upplevelser och känslor i väntan på döden är komplexa. De ljusa stundernakan bli ljusare av mörka stunder och de mörka stunderna kan ljusna. Familjefokuseradomvårdnad kan ligga som grund i sjuksköterskans omvårdnadsarbete i livets slutskede.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEkberg, Elisabeth (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • död
  • upplevelser
  • livets slutskede
  • känslor

  Citera det här

  '