Att leva med ett nytt hjärta
: Uppleverser efter en transplantation

 • Julia Kovacs
 • Rebecka Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Ett liv med svår kronisk hjärtsvikt är invalidiserande och de flesta patienter dör i sin sjukdom. Möjligheten att få ett hjärta från avliden donator är ofta patientens enda hopp om fortsatt liv. Syfte: Att få en djupare inblick och förståelse i patienters upplevelser efter en hjärttransplantation. Metod: Litteraturstudie med ett resultat baserat på 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Tacksamhet var den stora gemensamma upplevelsen för mottagare av ett nytt hjärta. Patienterna kände tacksamhet mot donatorn och dennes familj. Många riktade sin tacksamhet mot Gud som de ansåg hade gett dem en ny chans till liv. Tacksamheten riktades också till sjukvårdpersonal, utan deras stöd och kunskap hade transplantationen inte kunnat genomföras. Mottagaren av det nya hjärtat hade också skuldkänslor för att deras egen överlevnad baserades på någon annans död. Diskussion: Vi fann att tacksamhet var en naturlig upplevelse efter en hjärttransplantation eftersom patienterna fått en ny chans till liv. Resultatet kring Gud kan ha påverkats av att artiklarna är från USA och Brasilien där Gud kan ha större betydelse för vissa individer. Vi tror att det är viktigt att som sjukvårdspersonal vara medveten om och förstå vad de transplanterade har gått igenom.

  Tilldelningsdatum2011-mars-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnne Magnusson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • hjärttransplantation
  • patient
  • upplevelser
  • livskvalité

  Citera det här

  '