Att leva med ett sviktande hjärta:
en litteraturstudie om äldre personer med hjärtsvikts upplevelse av livskvalitet

 • Malin Freyer
 • Malin Brånlid

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som drabbar många äldre personer. Olika orsaker gör att hjärtats förmåga att tillförse kroppen med tillräcklig mängd blod minskat. Sjukdomen är kronisk och de drabbade tvingas ofta leva med flera fysiska och psykiska symtom. Att drabbas av en kronisk sjukdom kan på flera sätt vara omskakande för många och påverka livskvaliten. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur äldre personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på nio artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades där upplevelsen av hjärtsvikt baseras på: Förlust av tidigare förmågor; Betydelsen av stöd och att vara beroende av andra; Att bli begränsad i sin vardag; Det kunde varit värre. Slutsats: Upplevelsen av livskvalitet påverkas såväl av den fysiska begränsning som uppstår genom sjukdomens olika symtom som av personens sociala stöd och inställning till livet. Genom en god förståelse för hur äldre personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet ökar sjuksköterskans möjlighet att stötta dessa personer och hjälpa till att bevara en god livskvalitet trots sjukdomen.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMalin Sundström (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • hjärtsvikt
  • äldre
  • livskvalitet
  • upplevelse
  • kvalitativ

  Citera det här

  '