Att leva med lungcancer
: Ur ett patientperspektiv

 • Victoria Karlsson
 • Jenny Liedholm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Ivärlden dör ca 1,4 miljoner människor av lungcancer varje år. Prognosen förlungcancer är sämre än vid insjuknande i andra cancerformer. Mer än fem årsöverlevnad är ovanlig bland både kvinnor och män. Kunskapom erfarenheter av lungcancer är viktiga eftersom det kan leda till bättrevårdupplevelse för patienten. Syfte: Attbeskriva personers erfarenheter av att leva med lungcancer. Metod:Studien genomfördes som en litteraturstudie där vetenskapliga studier söktesgenom databassökning samt manuell sökning. Tolv vetenskapliga studier analyserades.Resultat: Resultatet baseras på fysiska-, psykiska- och socialaerfarenheter. Det framkom att fysisk- och mental trötthet, smärta,andningssvårigheter, rädsla, hopp, ångest och oro, förlust av relationer samtskuldkänslor är erfarenheter som personer med lungcancer har. Slutsats/konklusion:God kommunikation/informationmellan sjuksköterska och patient är viktigt. Medvetenhet omerfarenheter av lungcancer kan leda till attlivskvalitén höjs och att vårdupplevelsen förbättras.

  Tilldelningsdatum2011-juli-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • lungcancer
  • personer
  • erfarenheter
  • att leva med

  Citera det här

  '