Att leva med lungcancer i den palliativa fasen

 • Camilla Borgqvist
 • Caroline Cloov

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, med dålig prognos och leder ofta till döden. Då bot inte längre är möjligt blir palliativ vård aktuellt. Detta betyder att patienten bör vara fri från smärta och plågsamma symtom, att man varken påskyndar eller skjuter upp döden och att döendet ska ses som en normal process. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med lungcancer i den palliativa fasen. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie (overview), baserad på empiriska studier inom det valda ämnet. Sökning skedde i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo.  Litteraturstudien grundades på tolv kritiskt granskade studier, både kvalitativa och kvantitativa, publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

  Resultat: I resultatet framkom fysiska, psykiska, existentiella och sociala upplevelser. Resultatet presenterades med inspiration av Peter Strangs modell om symtomkontrollens betydelse i den palliativa vården. Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån två fynd. Ett fynd var dyspné som upplevdes smärtsamt och förknippades med ångest och oro. Det andra fyndet var upplevelsen av förlust av olika slag. Slutsats: Svårt sjuka och döende patienter har rätt att bli vårdade av omsorgsfulla, medkännande och kunniga människor, som försöker förstå deras behov och som upplever det givande att hjälpa dem möta döden.

  Tilldelningsdatum2011-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Wierup (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • lungcancer
  • palliativ vård
  • omvårdnad
  • patient
  • upplevelser

  Citera det här

  '