Att leva med tarmstomi
: en litteraturstudie

 • Mikaela Johansson
 • Emeli Örneskog

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: En stomi är en konstgjord öppning för att avleda avföring genom bukväggen. Att acceptera stomin och sin nya livssituation kan vara en komplicerad process för patienten. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: Studien utformades som en allmän litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar, varav åtta var av kvalitativ ansats och tre av kvantitativ. Resultat: Det framkom att stomiopererade patienter upplevde fysiska, emotionella och sociala förändringar som påverkade det dagliga livet. Negativa känslor och upplevelser dominerade bland stomibärarna, vilket gjorde anpassningen till stomin besvärlig. Trots svårigheter upplevde stomibärarna ändå en tacksamhet över sina stomier eftersom de slapp tidigare lidande. Diskussion: För att stomibärarna ska kunna förbereda sig på hur livet med en stomi kommer att se ut bör de få mer information både inför och efter stomioperationen. Informationen bör vara anpassad efter stomibärarens behov. Genom att stomibärarna får samtalsstöd kan de få hjälp med att övervinna sina psykiska hinder och anpassa sig till livet med stomi, samt få ökat välbefinnande. Slutsats: Om stomibärarna får mer hjälp i sitt dagliga liv och om vårdpersonalen stöttar dem, skulle fler uppleva positiva erfarenheter av sina stomier.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJenny Aronsen (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • stomi
  • patient
  • upplevelse

  Citera det här

  '