Att leverera kärnvärden vid förstagångsanvändningen
: en studie kring hur onboarding påverkar användandet av en digital vårdcentral

 • Malin Gutemyr
 • Sandra Lindkvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftar till att undersöka hur designlösningar kan hjälpa förstagångsanvändare till att få en bättre förståelse för hur digitala vårdcentraler fungerar. Begreppet onboarding är centralt i arbetet samt Cardoso's ramverk för onboarding. Onboarding beskriver en upplärningsprocess där användaren introduceras till tjänsten så att han eller hon kan använda den och bli en aktiv användare. För att genomföra studien har en explorativ ansats gjorts. Undersökningen har delats upp i tre delar; en förstudie, en designfas och en värderingsfas. Sammanlagt har 17 deltagare rekryterats. Studien resulterade i tre olika prototyper som testades. Resultatet av studien visade att deltagarnas kunskapslucka kring hur läkarbesöket går till fylldes med hjälp av en introduktion - en onboarding.

  Tilldelningsdatum2018-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Digital design

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

  Nyckelord

  • digital vårdcentral
  • onboarding
  • first impression
  • user experience
  • design
  • förstagångsanvändare

  Citera det här

  '