Att lyckas eller inte lyckas… - en studie om hur 40 elever, pedagoger och andra vuxna uppfattar vad det är att lyckas i skolan

 • Kerstin Franzén
 • Liselott Robertsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att ta reda på vad det innebär att lyckas i skolan, som elev, samt vilka faktorer som kan tänkas påverka detta. Vi misstänkte att många människor ser betyg som ett sätt att mäta att lyckas i skolan. Som bakgrund till undersökningen presenterar vi vad några författare skriver om kunskap, inlärningsförmåga, olika faktorers påverkan på inlärningen samt aktuell debatt. Vi intervjuade och lämnade enkäter till yngre och äldre elever, pedagoger samt andra vuxna om vad det innebär att lyckas, om alla kan lyckas och vilka faktorer som påverkar om man lyckas eller inte. Vår undersökning visar att det finns en viss samstämmighet mellan de olika grupperna, men även stora skillnader. Sömn, välbefinnande, frukost, kompisar och lärarens utbildning är faktorer som anses ha stor betydelse för hur en elev lyckas i skolan. Hälften av de tillfrågade anser att det inte går att mäta att lyckas, medan resten hävdar att det visst går att mäta och av dessa svarar hälften med betyg. En tredjedel av de intervjuade anser att alla elever inte kan lyckas i dagens skola. De menar att det beror på att alla inte har förmåga, intresse eller att de saknar stöd.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '