Att möta äldre som upplever ensamhet - sjuksköterskans perspektiv
: En systematisk litteraturöversikt

 • Fanny Hjelm
 • Åsa Linder

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskor möter dagligen äldre patienter i primärvård och
hemsjukvård som upplever ensamhetsproblem som i sin tur kan leda till psykisk
ohälsa. Ensamhet är ett komplext problem och genom att uppmärksamma och
möta den äldre kan ensamhet och psykisk ohälsa förebyggas. Genom ökad
medvetenhet och förståelse hos sjuksköterskan kan det bidra till en bättre
livskvalitet för den äldre patienten. Syfte: Syftet med studien är att sammanställa
forskning om sjuksköterskans erfarenhet av att möta äldre patienter (65+) med
ensamhetsproblematik inom primärvård och hemsjukvård. Metod: Metoden som
använts för att besvara syftet är en systematisk litteraturöversikt. Resultat:
Resultatet presenteras i fyra teman: “Känslor i mötet”, “Erfarenhet och kompetens
underlättar”, “Skapa meningsfulla relationer” och “Tidsbrist försvårar”. Slutsats:
Sjuksköterskan behöver förutsättningar för att få tidsutrymme samt behöver ha
erfarenhet och kompetens för att kunna skapa meningsfulla relationer som är en
viktig del i att möta äldre med ensamhetsproblematik. Det behövs mer forskning
inom ämnet för ökad kunskap kring sjuksköterskans erfarenhet av att möta äldre
patienter med ensamhet. Litteraturöversikten kan bidra med kunskap och ökad
förståelse om vad som är viktigt i mötet mellan sjuksköterska och äldre patienter
med ensamhetsproblem. Regioner, kommuner och enskilda verksamheter behöver
skapa förutsättningar för sjuksköterskor att bemöta patienters ensamhet som i ett
led att förebygga psykisk ohälsa i samhället.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Äldre
 • Ensamhet
 • Distriktssköterskor/Sjuksköterskor
 • Primärvård
 • Erfarenhet
 • Hemsjukvård
 • Kvalitativa studier

Citera det här

'