Att möta motstånd vid egenvårdsråd i telefonrådgivning
: en kvalitativ intervjustudie

 • Åsa Krizsan

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Att ge egenvårdsråd är en del av distriktssköterskans/sjuksköterskans

  omvårdnadsarbete i telefonrådgivning på vårdcentral. Att arbeta med telefonrådgivning

  upplevs självständigt och stimulerande men också svårt då DSK/SSK känner sig

  utlämnade pga. det ansvar och den kompetens som krävs. DSK/SSK stöter ibland på

  motstånd när de förmedlar egenvårdsråd. Patienterna vill inte alltid ta emot råd som ges

  vilket kan utgöra en belastning för DSK/SSK.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva

  DSK/SSK erfarenheter av motstånd mot egenvårdsråd i samband med

  telefonrådgivning.

  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Tolv

  DSK/SSK som arbetade på vårdcentraler i nordvästra Skåne intervjuades. Analysen

  genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004)

  Resultat: Resultatet visade att DSK erfarenheter av motstånd mot egenvårdsråd var att

  deras yrkeskompetens ifrågasattes av patienterna. Motståndet fick dem att tvivla på sin

  kompetens och de upplevde frustration när de försökte ge råd. DSK/SSK hanterade

  situationen genom att försöka förstå patienten, hantera sina känslor och sträva efter att

  finna en lösning.

  Slutsats: Det ställs stora krav på DSK/SSK yrkeskompetens och

  förmåga att hantera sina känslor. De strävade efter att hantera situationen professionellt

  men det finns behov av mer stöd och utbildning för att ge DSK/SSK de bästa

  förutsättningarna att nå fram till patienten.

  Tilldelningsdatum2014-okt.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLiselotte Jakobsson (Handledare) & Agneta Berg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • egenvårdsråd
  • telefonrådgivning
  • motstånd
  • distriktssköterska

  Citera det här

  '