Att missa, eller att inte missa, det är frågan
: en studie berörande mobila enheter och generation Z belyst med hjälp av joy of missing out samt fear of missing out

 • Martina Projkovska
 • Ida Rosén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Målet med denna studie är att undersöka hur de stadsboende generation Z påverkas av den ständiga tillgängligheten av mobila enheter och internet, för att ytterligare skapa förståelse för målgruppen. Detta görs genom att med hjälp av begreppen JoMO och FoMO avtäcka vilken sorts beteenden generation Z drivs till som följd av nämnda utveckling. Drivs de till att undvika för att kunna vara lyckliga (JoMO) eller drivs de till olycklighet på grund av att de inte kan delta nog? (FoMO). Därefter analyseras dessa beteenden för att skapa förståelse kring hur generation Z agerar, kommunicerar och tänker i relation till de mobila enheterna: för att vi ytterligare ska förstå dem och i framtiden kunna skapa framgångsrik design för dem. Resultatet och kunskapen från denna studie ämnar därmed börja undersöka samhällsproblemet vilket är avsaknad av förståelse kring generation Z:s relation till internetuppkopplade mobila enheter.

  Tilldelningsdatum2017-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Wetterstrand (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Digital design

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)
  • Interaktionsteknik (21103)

  Citera det här

  '