Att sätta en personlig prägel på sin yrkesroll
: en studie om hur universitetslärare beskriver möjligheterna att forma arbetet

 • Jessica Andersson
 • Josefine Archenholtz

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Meningsfullhet i arbetet kan leda till flera positiva effekter, exempelvis ett upplevt ökat välmående. Därför anser vi att det är ett problem att allt färre människor känner meningsfullhet i sitt arbete. Anställda kan skapa mening genom att forma sin arbetsroll och förändra olika element, vilket kan beskrivas som job crafting. Möjligheten att forma arbetet kan se olika ut beroende på yrke, vilket gjorde oss intresserade av att undersöka yrkesgruppen universitetslärare, eftersom det finns en lucka i forskningen. Syftet med studien är att undersöka universitetslärares handlingsutrymme, mer specifikt vilka möjligheter som finns att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt intervjuades sju universitetslärare; adjunkter, lektorer och biträdande professorer. Studien visar att universitetslärare har ett stort handlingsutrymme och goda möjligheter att forma sitt arbete utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem. Däremot visar studien å andra sidan att det finns vissa begränsningar i form av styrning och kontroll som hämmar möjligheterna. Således bidrar studien med en ökad förståelse för universitetslärares möjligheter att forma arbetet utifrån vad som skapar mening och betydelse för dem.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareUlf Ericsson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Universitetslärare
 • handlingsutrymme
 • job crafting
 • meningsfullhet
 • styrning
 • kontroll

Citera det här

'