Att se individen i matematikundervisningen - en medveten handling?

 • Pernilla Håkansson
 • Annica Nissenlöf

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete avhandlar ämnet om man ser till individen i matematikundervisningen. Vår erfarenhet säger oss att matematikundervisningen tenderar att vara enformig och att elever oftast arbetar i matematikboken. Som utgångspunkt studerar vi lärandeteorier. Därefter sammanställer vi resultaten från de elevenkäter och lärarintervjuer vi gjort. Undersökningen är gjord i årskurs ett, två, fyra och fem.

  Huvudresultatet visar att det skiljer sig åt hur man bemöter eleverna utifrån vilket behov det gäller. En del faktorer måste tillgodoses hos en del elever och inte sällan får då andra elevernas behov stå tillbaka. Lärarna handlar ibland omedvetet och bemöter ändå eleverna. Andra gånger ser de eleverna som en helhet och låter istället sina egna preferenser på vad som främjar inlärningen styra de val de gör. Resultatet åskådliggör inte generellt sett hur lärarna bemöter individen i matematikundervisningen men visar ändå att lärarna anammar att elever lär olika.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '