Att skapa läslust - kan skönlitteratur vara ett hjälpmedel?

 • Linn Mattsson
 • Therese Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skönlitteratur kan vara en bidragande del i att elever känner läslust. Vi vill undersöka vilka arbetssätt som gör det meningsfullt och intressant för elever att läsa skönlitteratur. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med fyra lärare och frågeformulär till tre av de intervjuade lärarnas elever, fått en inblick hur lärarna bedriver sin undervisning med skönlitteratur. Genom litteraturläsning, intervjuer och frågeformulär har vi kommit fram till att ett varierat arbetssätt där eleverna själva till stor del får styra bokvalet ökar läslusten. En trevlig klassrumsmiljö med stort bokförråd, samt att undervisningen bedrivs individanpassat är positiva faktorer för utveckling av elevernas läslust.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '