Att skapa lust och motivation i matematik - vilken roll och betydelse har pedagogen för elevers intresse och förståelse?

 • Petronella Håkansson
 • Jennie Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Mycket litteratur pekar idag på att elevers intresse för matematiken sjunker med stigande ålder. Den belyser även vikten av att ämnet skall innehålla lust och glädje. Matematik behöver inte vara tråkigt. Ämnet är roligt så länge förståelsen finns hos eleverna. Med detta som utgångspunkt har vi valt att undersöka vilken betydelse pedagogers olika metoder har för elevers förståelse och lust för matematiken. I den här undersökningen har vi riktat oss mot både elever och pedagoger. Vi har genomfört fyra intervjuer med pedagoger som undervisar i årskurs 6. Eleverna i respektive klass fick svara på enkäter. Med detta har vi försökt synliggöra hur pedagogens roll och arbetssätt påverkar elevers lust och motivation för ämnet. Resultatet visar att lärarens förmåga att organisera matematikundervisningens struktur och innehåll har stor påverkan för elevers förståelse och lust för matematik.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '