Att skjuta upp arbetsuppgifter
: Finns det en relation mellan medarbetarens prokrastinering och en effektiv organisation ?

 • Anna Bergquist Fransson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Varför väljer vissa människor att skjuta på uppgifter till sista stund, trots att det kan få negativa konsekvenser? Tidigare studier inom prokrastinering har till största delen varit fokuserade på studenter och skolarbete, men detta beteende och strategi finns även inom andra livs- och yrkesområde och för att få en bredare bild över hur dessa påverkas behövs ytterligare forskning. Denna studie undersöker om det finns en relation mellan prokrastinering och effektiva organisationer. Studien genomfördes genom en enkätundersökning som besvarades av 157 personer fördelat på från två företag som jobbar med teknik och process i Sverige och i Norge. Enkäten bestod av frågor från Pure Procrastination Scale (PPS), samt frågor gällande faktorer som relaterar till en organisations effektivitet. Studiens huvudresultat visade att organisations-faktorerna mål och möjlighet har en relation till prokrastinering samt att män har högre tendens till att prokrastinera än kvinnor.

  Tilldelningsdatum2016-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLilly Augustine (Handledare) & Anna Kemdal Pho (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • prokrastinering
  • organisation
  • mål
  • motivation
  • möjlighet

  Citera det här

  '