Att stå på egna ben
: Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året som yrkesverksamma

 • Therese Granqvist
 • Catrine Månsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Varje år examineras över 4000 sjuksköterskor i Sverige. De blivande sjuksköterskorna beskriver rädsla och stress relaterat till den kommande yrkesrollen, men känner sig ändå redo för yrkeslivet. Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under första året som yrkesverksamma. Metod: Allmän litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt. Resultatet bygger på en manifest innehållsanalys baserat på tjugo vetenskapliga artiklar samt två doktorsavhandlingar. Resultat: Övergången från student till yrkesverksam upplevs ofta som traumatisk och de nyutexaminerade sjuksköterskorna känner sig dåligt förberedda för verkligheten som legitimerad sjuksköterska. De finner att ansvaret är större än de tidigare uppfattat, en konstant tidsbrist samt att det var svårt att bli socialt accepterad på avdelningen. Diskussion: De centrala fynd som diskuterades är verklighetschocken, svårigheterna med att passa in på avdelningen samt den ifrågasatta kompetensen. Slutsats: Det första året upplevdes som påfrestande och det blev tydligt för författarna att något bör göras för att underlätta övergången.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Englund (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • nyutexaminerad sjuksköterska
  • upplevelser
  • övergång
  • verklighetschock
  • kompetens

  Citera det här

  '