Att testa flerspråkiga elevers språkförmåga
: ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Gloria Håkansson

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Barn och elever som inte utvecklar det svenska språket som förväntat utreds med olika språktester. I denna studie undersöker jag ett vanligt förekommande testmaterial, som används för att kartlägga barns och elevers språkutveckling. Flerspråkiga elever som har språkliga svårigheter måste visa svårigheter på samtliga sina språk för att kunna diagnostiseras med språkstörning eller med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna testas med bland andra Trog-2, ett språktest för bedömning av receptiva grammatiska färdigheter, men som inte är normerat för flerspråkiga elever. Syftet med studien är att undersöka om det nämnda testmaterialet, Trog-2, kan fånga de olika språkstrukturer som det avser att mäta när man översätter testets begrepp och grammatiska strukturer till modern standardarabiska (MSA) och libanesisk dialekt. Trog-2 analyseras med hjälp av min egenutvecklade modell, S T O. Denna modell anger tre nivåer av överensstämmelse när det gäller begrepp och grammatiska strukturer när test översätts från ett språk till ett annat. Resultatet visar att i Trog-2 finns grammatiska strukturer som helt saknas i MSA och i libanesisk dialekt, eller att de är svåra eller omöjliga att översätta utan att de går förlorade i översättningen. Det finns också strukturer som det fungerar bra att översätta med bibehållen grammatisk struktur.

Tilldelningsdatum2019-feb.-12
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Masterprogram i utbildningsvetenskap

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • arabiska
 • diglossi
 • flerspråkiga elever
 • modern standardarabiska
 • pedagogisk utredning
 • processbarhetsteori
 • sociolingvistik
 • språksvårigheter
 • språktypologi
 • trog-2

Citera det här

'