Att undervisa elever som har svenska som andraspråk
: en kvalitativ studie av sex pedagogers erfarenheter

 • Shima Moradi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur klasslärare undervisar elever som har svenska som andraspråk för att de ska kunna uppnå målen i kursplanen. I denna undersökning har jag intervjuat sex pedagoger från två olika skolor. Det här ämnet anser jag är relevant då vi lever i ett mångkulturellt samhälle, vilket gör att jag med stor sannolikhet kommer att möta barn som har svenska som andraspråk i min undervisning. Studien visar att pedagogerna för det mesta använder sig av konkret material samt att de gärna använder sig av diskussioner i klassrummet. De påtalar också att det finns fördelar med att ha flerspråkiga elever i undervisningen, bland annat ger det dem en större utmaning och dessutom kan eleverna få ta del av varandras kulturer och traditioner. Som nackdel nämndes att det går långsamt fram i undervisningen för att de måste förklara ord och begrepp. För att eleverna skall kunna nå målen måste lärarna ha kompetens inom området språkutveckling – flerspråkighet, enligt forskning. Många lärare som undervisar klasser med flerspråkiga elever saknar svenska 2 utbildning, vilket kan vara orsaken till att så många elever inte når målen.

  Tilldelningsdatum2011-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Anna Mattsson Flyman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • flerspråkighet
  • svenska som andraspråk

  Citera det här

  '