Att väcka läslust
: En studie av skolans skönlitteratur och elevers intresse för skönlitteratur

 • Petra Friberg
 • Cecilia Linder

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta är en uppsats som handlar om hur utbudet av skönlitteratur i skolan stämmer överens med elevernas val av skönlitteratur och om hur det påverkar läslusten. Pedagogens roll tas upp eftersom det är hon eller han som påverkar vilka böcker som läses i skolan. Att man som pedagog har svar på de didaktiska frågorna vad och varför och att utbudet av litteratur i skolan till viss del speglar det eleverna efterfrågar, är båda viktiga aspekter i att gynna läslusten. Olika teorier om hur och varför man ska läsa presenteras för att dels visa hur man sett på skönlitteratur tidigare, dels för att de tillsammans skapar en bredare anledning till att läsa. Elevers efterfrågan har vi fått fram genom att utföra en enkät i årskurs åtta och nio i grundskolan och ett och två på gymnasiet. Resultatet är relativt positivt då det visar sig att eleverna inte är helt avogt inställda till litteraturen som finns. Resultatet visar dock att det finns vissa markanta skillnader i utbud och efterfrågan som skulle kunna åtgärdas.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '