Att väcka och bibehålla läslust

 • Alicia Klerkefors
 • Ellen Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Läslust har på senare år blivit ett omtalat begrepp inom skolan. Färre elever läser med läslust och läsningen sker endast i skolsammanhang. Eleverna upplever att läsningen blir en rutinuppgift som går ut på att de läser en text och svarar på frågor. I den empiriska studien beskriver forskningen att läslusten har en större betydelse för elevernas utveckling än vi tidigare trott. Läslusten påverkar inte enbart elevernas läsförmåga utan stöttar elevernas utveckling i andra ämnen. Forskningen har påvisat att läslusten påverkas och byggs upp av olika betydelsefulla faktorer. De faktorer som redogörs är bland annat lärmiljön, lärarens roll och elevernas motivation vilket är en del av läraryrket.

Syftet med vår empiriska undersökning är att undersöka hur läslust används och arbetas med i skolan. Utifrån tidigare erfarenheter har arbetet med läslust visat sig vara bristfällig i undervisningssammanhang i skolor och ett begrepp som sällan nämns. Det innebär att det är ett aktuellt ämne att undersöka djupare och intervjua lärare för att få deras syn på olika frågor kring läslust och dess inverkan på elever. Observationerna bidrar också till synen hur lärmiljön är utformad för att gynna elevernas läslust.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Jacobsson (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • läslust
 • motivation
 • flow
 • lässtrategier
 • matteuseffekten
 • läsning
 • lärarperspektiv
 • lärmiljö

Citera det här

'