Att vara eller inte vara
: En studie om specialpedagogens anställningsbarhet iden kommunala grundskolan

 • Susanne Block
 • Johanna Ingoldsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Vår studie ger en inblick i hur platsannonser från kommunala grundskolor som söker specialpedagog stämmer med aktuell examensordning för specialpedagog samt hur rektorer reflekterar kring innehållet i platsannonserna. Syftet är att undersöka om vi är anställningsbara som specialpedagoger i den kommunala grundskolan. Undersökningens metod är dokumentgranskning, som följs av telefonintervjuer. Vårt resultat pekar på att vi är anställningsbara som specialpedagoger. "Social kompetens", "flexibilitet" och personlig lämplighet är viktigare än vilken specialpedagogisk utbildning den sökande har. Preciseringen av arbetsuppgifter och kvalifikationer i platsannonserna styrs av vilka specialpedagogiska behov som finns på skolan. I många platsannonser efterfrågas utökad kompetens, till exempel kunskap/erfarenhet av kompensatoriska hjälpmedel och neuropsykiatriska funktionshinder, vilket kan tyda på att det förutsätts att specialpedagoger eller speciallärare bör ha dessa kompetenser.

  Tilldelningsdatum2013-dec.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Jensen (Handledare) & Jerry Rosenqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • anställningsbarhet
  • dokumentgranskning
  • rektorsuppdrag
  • speciallärare
  • specialpedagog

  Citera det här

  '