Att vara eller inte vara... tillsammans?
: En studie om elevers uppfattningar om könsblandad respektive könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa

 • Maria Winell

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Dagens lärare i idrott och hälsa har stor frihet att forma undervisningen på det sätt som de själva tycker är bäst för eleverna, eftersom vare sig läro- eller kursplan nämner något om undervisningsformen. Detta skall dock ske i samverkan med eleverna. Därför behöver man också veta vilka uppfattningar eleverna har kring undervisningsformen. Trots det finns det idag inte mycket forskning inom området. Vilka uppfattningar har elever kring undervisningsformen i idrott och hälsa, i detta fall den könsblandade och den könsuppdelade? Syftet med det här examensarbetet var att undersöka elevers uppfattningar om könsblandad och könsuppdelad i undervisning i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio. Sexton elever intervjuades för att få svar på detta. Resultatet visar att det finns både för- och nackdelar med de båda undervisningsformerna, men att den könsblandade undervisningen är mer populär än den könsuppdelade. En del elever menade att man gärna kan växla mellan de båda undervisningsformerna och andra var av den uppfattningen att undervisningsformen inte spelade någon roll. Elevernas uppfattningar har hänförts till kategorierna lektionsklimat, den sociala faktorn, läraren, pojkars och flickors olikheter, eleven själv samt aktiviteten.

  Tilldelningsdatum2012-mars-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare) & Sinikka Neuhaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • samundervisning
  • särundervisning
  • könsblandad undervisning
  • könsuppdelad undervisning
  • undervisningsform
  • idrott och hälsa
  • grundskolan
  • årskurs nio
  • elevers uppfattningar.

  Citera det här

  '