Att vara familjehemmets biologiska barn

 • Josefin Lindberg
 • Pernilla Malmqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2013-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohanna Thulin (Handledare) & Hans Knutagård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • famijehem
  • famijehemsbarn
  • biologiskt barn
  • familjehemssyskon
  • delaktighet
  • socialt stöd

  Citera det här

  '