”Att vara lite som en familj”
: en kvalitativ studie om restauranganställdas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön

 • Jessika Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Med en fördubbling av antalet anställda, de höga sjukskrivningsdagar samt att arbetet inom restaurang ses som påfrestande är det viktigt och intressant att undersöka den psykosociala arbetsmiljön bland restauranganställda. Syfte: Undersöka restauranganställdas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i relation till hälsa, välbefinnande och trivsel. Metod: Kvalitativ metod av induktiv karaktär med empiri insamling genom semistrukturerade intervjuer och analys genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat/konklusion: Den upplevda psykosociala arbetsmiljön inom restaurang i relation till hälsa, välbefinnande och trivsel påverkas av tre betydelsefulla kategorier: Den betydelsefulla gästen, att känna gemenskap och kärlek till yrket samt systematiskt arbete och kontroll.

  Tilldelningsdatum2016-juni-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMadelaine Agosti (Handledare) & Pär Pettersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • hälsa
  • välbefinnande
  • trivsel
  • psykosocial arbetsmiljö
  • restauranganställda
  • stress
  • hälsofrämjande arbetsplatser

  Citera det här

  '