Att vara slöjdlärare - En studie av sex trä- och metallslöjdlärare samt deras tankar kring sitt yrkesval

 • Arielly David

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva vad verksamma trä- och metallslöjdlärare anser om sitt yrkesval samt att försöka utröna vilka bakomliggande faktorer som har lett fram till dessa personers val av yrke. Det finns en stor spridning både gällande ålder på mina respondenter och gällande antal år som de har undervisat. Av de sex respondenterna är tre kvinnor och tre män. För att svara på studiens syftet genomförde jag semistrukturerade intervjuer med mina respondenter. Undersökningen visar att den enda fråga där mina respondenter var helt överens var frågan om hur de upplevde skolslöjden under sin egen skolgång. På denna fråga angav samtliga att de hade positiva minnen från denna tid. På de övriga frågorna är de dock inte samstämmiga. Trots detta har jag kunnat koppla mina resultat till tidigare forskning som också finner att det finns stor spridning inom slöjdlärarkåren i dessa frågor.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '