Att vara ung och leva med diabetes

 • Ryma Sleiman
 • Sahar Masumeh Abbasi

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan påverka hela människan och dess omgivning. Sjuksköterskans förståelse av patientens upplevelser och erfarenheter kan ha stor betydelse i omvårdnaden. Att vara ung och leva med diabetes kan vara svårt och attityder till sjukdomen kan påverka egenvården. Syfte: Syftet var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Metod: Denna allmänna litteraturstudie bygger på empiriska studier. Resultat: Analysen resulterade i fyra följande kategorier: Relation till sin diabetes, relation till föräldrar, relation till vänner och relation till sjukvårdspersonalen. Åtta subkategorier bildades: positiva och negativa effekter, stöd, konflikter, bryta sig loss, stöd, att känna sig annorlunda, relation till läkare och relation till sjuksköterskor. Diskussion: Vårdpersonalen kan stödja ungdomar med diabetes genom att ge dem mer ansvar. Genom att förstå ungdomarnas upplevelser kan sjuksköterskan ge dem en förbättrad omvårdnad. Sjuksköterskan kan använda sig av empowermentmodellen, vilket innebär att patienten blir mer delaktig i sin behandling och tilldelas mer ansvar över sin situation.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • ungdomar
  • upplevelser
  • diabetes typ 1

  Citera det här

  '