Att vara ute är det nya inne
: Fritidshemmets syn på utomhuspedagogik

 • André Leanderson
 • Jonathan Karlsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna uppsats undersöker hur lärare i fritidshem uppfattar utomhusmiljöer för att främja barns generella lärande. Studien har utgått från två frågeställningar som handlar om arbetet med utomhuspedagogik på fritidshem samt miljöns betydelse för elevers lärande.

  För att få fram ett resultat har vi intervjuat fyra lärare i fritidshem som jobbar med utomhuspedagogik på ett eller annat sätt. För att analysera och diskutera resultatet har vi tagit hjälp av studentlitteratur, artiklar och avhandlingar. 

  Resultatet visar att utomhuspedagogik främjar elevers lärande och är bra för hälsan. Att varva utomhuspedagogik med inomhuspedagogik är den bästa pedagogiken för att eleverna lättare tar till sig ny kunskap.

  Tilldelningsdatum2017-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Linge (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

  Nyckelord

  • utomhuspedagogik
  • fritidshem
  • lärande
  • miljö
  • hälsa

  Citera det här

  '