Att vilja vårda - men inte våga
: En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda psykiskt sjuka patienter på allmänsjukhus

 • Ellinor Lindqvist
 • Susanne Schollin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Riktlinjer för sjuksköterskor säger att patientens integritet skall bevaras och att alla patienter skall mötas värdigt, oberoende av sin sjukdom. Det första mötet är viktigt i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee läggs de grundläggande förutsättningarna för den framtida relationen i detta möte och därför är det viktigt att frigöra sig från eventuella förutfattade meningar gentemot patienter. Stigmatisering gentemot psykiskt sjuka patienter förekommer bland allmänheten. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom på allmänsjukhus. Metod: Litteraturstudien baserades på fem kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att vårda psykiskt sjuka patienter, bland annat på grund av allmänsjukhusens medicinska inriktning. De beskrev också att de hade brister i kunskap och erfarenhet av psykiska sjukdomar samt att de ibland kände rädsla i mötet med patienten. Rädslan ledde till undvikande av patienterna och att de känner sig misslyckade i rollen som sjuksköterska. Slutsats: Det krävs mer utbildning inom psykiatri för att sjuksköterskorna ska kunna känna sig säkra och för att de psykiskt sjuka patienterna ska få en bättre vård.

   

  Tilldelningsdatum2010-mars-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEllinor Edfors (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • upplevelse
  • bemötande
  • sjuksköterska
  • psykisk sjukdom
  • patient
  • allmänsjukhus

  Citera det här

  '