Att vinna eller förlora - en studie om vad pedagoger i förskolan förmedlar till pojkar och flickor utifrån ett genusperspektiv

 • Jessica Berntsson
 • Camilla Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie har varit att studera vad pedagoger i förskolan förmedlar till pojkar och flickor, utifrån ett genusperspektiv. Könsperspektivet är centralt i förskolans läroplan. Därför är det av stor vikt att pedagoger i förskolan är medvetna om vilka värderingar och attityder de förmedlar till barnen.

  I litteratur delen beskrivs hur genus skapas utifrån pedagogernas förväntningar på barnen och hur miljön runt dem ser ut. Vi har använt en kvalitativ metod och observerat tre förskoleavdelningar i södra Sverige med hjälp av videokamera kompletterat med anteckningar. Ett rikt material samlades in, och efter analys bekräftades tidigare forskning. Slutsatsen vi kan dra är att pedagoger i förskolan förstärker traditionella könsmönster istället för att bryta dem.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '