Attityd
: en komponent till fysisk aktivitet

 • Håkan Fristedt
 • Filip Loman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den moderna vetenskapen presenterar ständigt nya rapporter som pekar på en globalt ökande ohälsa. Dagens arbetsmarknad påverkar i allt högre grad individens möjligheter att hantera denna ohälsa. Forskning visar att orsakerna är många och varierade till varför människor väljer att vara fysiskt inaktiva. Följande uppsats anser att detta val till inaktivitet handlar om attityd som kan förändras med en ökad grad av kunskap. Genom att hjälpa sina medarbetare att öka sin hälsomedvetenhet kan en arbetsgivare erbjuda en möjlighet till att de förbättrar sin fysiska hälsa. Uppsatsens studie utgick från ett medarbetarperspektiv och kartlade urvalspersoners attityder till fysisk hälsa och fysisk aktivitet på arbetstid. Resultatet visade att respondenterna ansåg det viktigt med fysisk hälsa och var också något som prioriterades. De ansåg även att arbetsprestationen skulle öka om de fick möjlighet att vara fysiskt aktiva på arbetstid. Uppsatsen presenterar ett teoretiskt resonemang kring vilka effekter attityden till fysisk aktivitet skulle kunna generera. Slutsatsen mynnar ut i att attityden har ett samband med inte bara den fysiska hälsan utan även det totala hälsotillståndet.

  Tilldelningsdatum2016-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlf Ericsson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • attityd
  • träning
  • fysisk aktivitet
  • inställning
  • arbetstid

  Citera det här

  '