Attityder gentemot homosexuella män är ingen hjärtefråga

 • Angelica Månsson
 • Camilla Berget

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningen genomfördes på 77 studenter där fördelningen var 59 kvinnor och 18 män. Studiens syfte och huvudhypotes var att undersöka om det gick att påverka implicita attityder gentemot homosexuella för en kort stund med fakta om homosexuella under en IAT-mätning, detta kunde inte påvisas. En Homosexuell Positiv Skala på 5 item användes som explicit jämförelse till IAT. Stor gradskillnad mellan HPS och IAT gav en låg korrelation dem emellan. Det gjorde att studien kunde styrka Noseks teori (2005) om moderatorer som påverkar förhållandet mellan implicita och explicita attitydmått. Män visade sig vara mer homonegativa än kvinnor i både de implicita och explicita testerna vilket förväntades att hittas. Med studenter som försökspersoner kunde jämförelser göras till de liknande undersökningar som refererats i denna studie.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '