Attityder mot pedofiler i ett genusperspektiv

 • Cecilia Hejderup
 • Carina Ohlson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka skillnader mellan kvinnors och mäns attityder gentemot pedofiler och deras handlingar. Kanske kan också media spela en roll i detta samanhang. Vi väntade oss att kvinnor skulle vara mildare i synen mot pedofiler eftersom kvinnor överlag är mer förstående än män. Undersökningen undersökte också om det fanns någon skillnad i attityder som är relaterad till ålder. Tre olika ålderskategorier användes, 18-25, 26-34 och 35+. Antalet försöksdeltagare var 142 personer varav 80 kvinnor och 62 män. Försöksledarna använde sig av en enkät för att undersöka synen på 4 olika kategorier som var följande: straff, gärningsman, media och rättsväsende. Resultatet visade att kvinnor inte hade mildare syn på denna typ av brottslingar än män. Man fann dock en skillnad mellan åldersgrupperna när det gällde den kvinnliga delen av försöksdeltagarna, den äldsta åldersgruppen hade en mer fördömande syn än de andra grupperna. Detta kan höra ihop men motsatta tendenser hos könen på så sätt att män blir mer toleranta och kvinnor striktare angående denna fråga. Förslag till vidare forskning inom området diskuteras.

  Tilldelningsdatum2008-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '