Attityder mot pedofiler i ett genusperspektiv

 • Cecilia Hejderup

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersoka skillnader mellan kvinnors

  och mans attityder gentemot pedofiler och deras handlingar. Kanske

  kan ocksa media spela en roll i detta samanhang. Vi vantade oss att

  kvinnor skulle vara mildare i synen mot pedofiler eftersom kvinnor

  overlag ar mer forstaende an man. Undersokningen undersokte ocksa

  om det fanns nagon skillnad i attityder som ar relaterad till alder. Tre

  olika alderskategorier anvandes, 18-25, 26-34 och 35+. Antalet

  forsoksdeltagare var 142 personer varav 80 kvinnor och 62 man.

  Forsoksledarna anvande sig av en enkat for att undersoka synen pa 4

  olika kategorier som var foljande: straff, garningsman, media och

  rattsvasende. Resultatet visade att kvinnor inte hade mildare syn pa

  denna typ av brottslingar an man. Man fann dock en skillnad mellan

  aldersgrupperna nar det gallde den kvinnliga delen av

  forsoksdeltagarna, den aldsta aldersgruppen hade en mer fordomande

  syn an de andra grupperna. Detta kan hora ihop men motsatta

  tendenser hos konen pa sa satt att man blir mer toleranta och kvinnor

  striktare angaende denna fraga. Forslag till vidare forskning inom

  omradet diskuteras.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-23
  OriginalspråkEngelska
  HandledareMats Dahl (Handledare) & Georg Stenberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • attityder
  • pedofili
  • könsskillnader
  • åldersskillnader

  Citera det här

  '