Attityder och förståelse av programmering
: Lärares tankar kring kursplansrevideringar i matematikämnet

  • Rebecka Göransson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Vid arbetes utförande har det gått tre år sedan den revidering av kursplanen i matematik för grundskolan tog kraft som innebar att programmering blev en del av matematikundervisningen. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare idag ställer sig till programmeringsinslaget, hur de arbetar med programmering, och vilka utmaningar de möter. Genom en webbenkät och intervjuer med tre lärare fick de dela sina erfarenheter och tankar som analyserades och diskuterades med Technological Pedagogical Content Knowdlege (TPCK) som ramverk samt utifrån tidigare studier kring programmering i matematikämnet och computational thinking. Resultaten visade att lärarna kunde se en plats för programmering i matematiken, och ansåg att det var ett viktigt undervisningsinslag både för elevernas framtida utbildning och för att kunna hantera den digitala utvecklingen i deras vardag. Lärare som kände att de själva saknade programmeringskunskaper uttryckte en mer negativ syn på programmeringsinslaget. Samtliga lärare beskrev liknande utmaningar som vid tidigare studier i att de påtalade ett behov av kontinuerlig kompetensutveckling och programmeringsmaterial som mer konkret kunde ge dem vägledning för hur programmering kan inkluderas i matematikundervisningen. Fortsatt utveckling av och tillgång till resurser kan därav vara ett viktigt utvecklingsområde för att matematiklärare ska känna trygghet till sin förmåga att ge eleverna en god programmeringsundervisning.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Matematik
  • programmering
  • computational thinking
  • digital kompetens
  • TPCK

Citera det här

'