Attityder och framtidsval kring tonåringars inställning till sin hemstad Simrishamn

 • Carolina Brantlid

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att med hjälp utifrån en hermeneutiskt kvalitativ inriktning och utifrån positivismens kvantitativa inriktning kartlägga hur ungdomar i ”övergångsåldern”, åldern mellan skola och arbetsliv i staden Simrishamn ser på sin framtid utifrån faktorerna utbildning, jobb och utflyttning. Två metodologiska utgångspunkter har valts för undersökningen, detta för att nå en djupare kunskap och förståelse. Den valda metoden för undersökningen var enkät med ett visst utrymme för fria svar.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelene Bogren (Handledare) & Henrik Svensson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Geografi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Naturgeografi (10507)

  Nyckelord

  • tonåring
  • attityd
  • demografi

  Citera det här

  '