Attityder till regler och regelefterlevnad på arbetsplats

 • Henrik Olaison

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den här studien syftar till att undersöka om medarbetares attityd till regler och regelefterlevnad på en arbetsplats varierar med faktorer som anställningstiden, kön och personalkategori. Undersökningen har genomförts som en enkätundersökning med frågeställningar som belyser olika delar av regler och regelefterlevnad, både ur ett generellt och ur ett individuellt perspektiv. Försöksdeltagarna är tjänstemän och verkstadsanställda på ett medelstort mellansvenskt företag inom tillverkningsindustrin. Undersökningen visar på att det finns en skillnad i attityden mellan grupperna och att personer med lång anställningstid har en negativare inställning till regler och regelefterlevnad är personer med kort anställningstid, men att skillnaden inte är statistiskt signifikant.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTobis Johansson (Handledare) & Ulf Holmberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

  Nyckelord

  • regler
  • regelefterlevnad
  • attityd
  • anställningstid
  • kön
  • personalkategori

  Citera det här

  '