Audiovisuell text och dess inverkan på elevers ordinlärning i engelska

 • Sofia Vasiliadis

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen behandlar användandet av videotext som text i egen rätt med syfte att undersöka huruvida Utbildningsradions skolprogram kan vara till nytta för eleverna.

  Den teoretiska utgångspunkten är att ett sociokulturellt perspektiv på lärande är lämpligt eftersom avkodning av text är en aktiv process där lyssnaren interagerar med texten för att skapa mening och därmed lärande.

  Språkforskning och forskning kring användandet av audiovisuell text visar att engelsktextade och nivåanpassade program effektiviserar ordinlärningen hos eleverna. Tidigare forskning tyder på att det finns en koppling mellan top-down- respektive bottom-up-strategier i växelverkan vid läsning, och videotextens möjligheter att presentera en tydligare helhet med fler möjligheter att associera ords betydelser till ljud, bild, känsla och liknande.

  Undersökningen jämför om ordinlärningen utifrån en videotext ger mer eller mindre behållning än ordinlärning utifrån en tryckt text. Först gjordes ett förtest av de tillhörande ordlistorna. Elevernas behållning av arbetet med orden till respektive text mättes med hjälp av glosprov. Den förbättring eleverna gjorde efter arbetet med orden i respektive text jämfördes med resultaten från förtesten och det visade sig att ordinlärningen utifrån videotexten ger det bästa resultatet. Särskilt dyslektiker tycks tjäna på att utgå ifrån audiovisuell text.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '