Auditing auditor identities
: Auditor attributes, professional and commercial orientations, and the implications for audit practice

 • Kristina Lindstedt
 • Melissa Veerman

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2018-juni-28
  OriginalspråkEngelska
  HandledarePeter Öhman (Handledare), Andreas Jansson (Examinator) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '