Auktoriserade revisorers vidareutbildning

 • Anders Holmner
 • Mattias Samuelsson
 • Marcus Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Auktoriserad revisor måste känna till och uppdatera sina kunskaper i alla aspekter av revision. Ständiga uppdateringar vad gäller lag och etik gör det viktigt för revisorerna att ständigt uppdatera sina kunskaper. Utifall auktoriserade revisorer inte uppdaterar sina kunskaper finns risken för ett gap uppstår mellan vilka kunskaper revisorn har och vilka han behöver. Syftet med denna uppsats är att undersöka om revisorn vidareutbilda sig för att minska detta gap. Vi undersöker också vilken nivå vidareutbildningen skall bedrivas samt faktorer som påverkar vidareutbildningen.

  Enkäten är utformad som en survey. I den teoretiska referensramen har vi använt oss av den institutionella teorin och GAP-teorin. Vi kan i vår undersökning konstatera att auktoriserade revisorer vidareutbildar sig trots att det inte finns lagstadgade krav. FAR påvisar att auktoriserade revisorer bör vidareutbilda sig 90 timmar per år. Vi har i vår uppsats kunnat konstatera att de följer FAR:s önskemål. Vi kom även fram till att storleken på revisionsbyrån spelar roll utifall auktoriserade revisorer vidareutbildar sig internt på företaget eller köper utbildningen från ett externt företag. Vi har också kunnat påvisa att det finns ett samband mellan hur många timmar auktoriserade revisorer har vidareutbildat sig och hur många timmars vidareutbildning de har i IFRS.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '