Avataren ska rädda världen
: En hermeneutisk analys av Avatar: The Last Airbender

 • Mattias Johnsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att studera religiösa och kulturella inslag inom anime-serien Avatar. The Last Airbender med en hermeneutisk metod.

  Uppsatsen börjar med en övergripande genomgång av de buddhistiska, hinduiska samt andra österländska aspekter som hittades i materialet. Här får läsaren en inblick i de delar av religionen som senare kopplas till materialet. Författaren utgår från sina förkunskaper kring religionerna för att utvinna de religiösa fenomen som förekommer i den populärkulturella tv-serien.

  Slutsatsen av denna uppsats påvisar att det fanns många aspekter av religionerna representerade i anime-serien. Författaren anser att seriens skapare har vävt in de religiösa och kulturella aspekterna bra i serien och med stor sannolikhet så har de religiösa perspektiven tagits med för att på något sätt fostra de unga personer som tittat på serien.

  Tilldelningsdatum2014-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMats Bergenhorn (Handledare) & Johan Cato (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • religion och populärkultur
  • anime
  • avatar: the last airbender
  • buddhism
  • hinduism

  Citera det här

  '