Avveckling av Balanced Scorecard - En förklaring till avveckling av etablerade BSC

 • Åsa Nilsson
 • Linda Rhim

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med uppsatsen är att tillföra kunskap om vad det är som gör att ansvariga i en organisation väljer att avveckla Balanced Scorecard (BSC) när det är under drift.

  Vi har genomfört fem intervjuer med respondenter i olika organisationer för att försöka förklara varför de ansvariga i organisationen väljer att avveckla ett BSC under drift.

  I vår avslutande figur har vi visat att avveckling av BSC finner sin grund i tre olika stadier som påvisar att BSC avvecklas. Det är inte enbart i implementeringen som BSC avvecklas, utan även i den föregående fasen och framförallt under driften av BSC. Den föregående fasen som vi valt att kalla förutsättningarna syftar på det som rådde vid införandet, det vill säga den kunskap och information som de ansvariga hade innan de började implementera BSC.

  Det har länge forskats kring vilka implementeringsmisslyckanden som ansvariga i organisationer kan utsättas för. Vi har i vår uppsats kommit fram till att misslyckanden under driften också kan vara orsak till avveckling av BSC.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '